Beyond the binary – PL

Interpłciowość to termin używany do opisania ludzi, których anatomia seksualna nie odpowiada temu, co jest zwykle uważane za „kobiece” lub „męskie” ciało. W rzeczywistości interpłciowość jest całkowicie naturalną odmianą ciała u ludzi, która w niektórych przypadkach może nawet nie być widoczna po urodzeniu, ale pojawia się w okresie dojrzewania lub nawet w wieku dorosłym. Stan interpłciowośći jest związany wyłącznie z cechami biologicznymi i jest niezależny od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

To webinarium ma na celu omówienie złożoności i niepewności, z jaką boryka się rodzina w obliczu interseksualnej cielesności, oraz problemów tej niewidzialnej, ale prawdziwej rzeczywistości; omówić społeczne konsekwencje akceptacji i podstawowych praw człowieka.

Celem jest uwidocznienie tej rzeczywistości, ujawnienie jej i zwrócenie uwagi na próżnię prawną istniejącą w wielu krajach. Musimy mówić otwarcie, aby osoby interseksualne miały pełną autonomię w określaniu i rozwijaniu swojej prawdziwej tożsamości i integralności, niezależnie od przypisanej im płci. Jako organizacje możemy zjednoczyć się jako jeden głos, aby domagać się regulacji na rzecz praw osób interseksualnych.

To webinarium jest organizowane przez ENP i FDS – organizacje rodzinne LGBTI + z Europy i Ameryki Łacińskiej, odpowiednio, oraz przez Kaleidos.

Seminarium internetowe odbędzie się 5 czerwca o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego lub 8:00 czasu CDT.
Rejestracja i udział są bezpłatne.

%d bloggers like this: